Kapa2016 (09/07/2016)
Category: Competition
Map/area: Krustpils novads, Timsmales_ezers
Organiser: Kapa
Country: Latvia
Discipline: Long
Distance: 12.03 km
Time: 81:00
Average HR: 158
Maximum HR: 175
Cela uz 13KP ieskrienu labaj? ielok? un neuzreiz sapratu kur atrados, tikai atduroties pret stigu, kas ir t?lu pa labi no KP noorient?jos un pa??mu KP (+6min). T?bija mana pirm? k??da distanc?. Beig?s zudot sp?kam, pielaidu mu???gu ???du – paskr?ju gar?m 15.KP – tas bija saknei otr? pus?, bet es, nezin k?p?c to biju mekl?jis ieplak? – nogurums, ko lai v?l pasaka. T?l?k, ar v?lmi iziet taisno variantu uz 16 KP, novirz?jos un attapos kad biju jau tuvu šosejai, n?kas izpild?t kreiso ce?a variantu, p?c tam šaubas dzeltenaj?s p??v?s pirms KP, kuru robežu es ?sti nesp?ju uztvert, un pie KP ar +2,5min zaud?jumu. Viss tas beidzies ar v?l 2 min k??du pie 17.KP – g?ju groši taisni, uz pat atpazinu p?dejo kalnu, bet saku pa agru un paaugstu mekl?t KP.
Show comments (0)
 
Kapa2016 (09/07/2016) Kapa2016 (09/07/2016)